Szukaj w sieci Szukaj w witrynie     nawratronik.pl
 

Kontrola dostępu

Systemy kontroli dostępu

 

Realia dnia dzisiejszego powodują konieczność stosowania systemów zwiększających bezpieczeństwo obiektów i ludzi. Do takich rozwiązań zaliczamy systemy kontroli dostępu, które w najprostszej formie sprowadzają się do ochrony fizycznej, opartej na czynniku ludzkim i urządzeniach mechanicznych. Rozwiązanie takie jest dalekie od ideału i nie jest pozbawione wad.

dalej

 

Telewizja przemysłowa

Większość oferowanych obecnie urządzeń stosowanych w systemach telewizji przemysłowej nie uległa większym zmianom od wielu lat. Pojawiają się wprawdzie coraz bardziej wyrafinowane technicznie konstrukcje, jednak ogólny schemat funkcjonalny systemów CCTV pozostaje niezmieniony.

dalej

Kosmos Folie Ekologia Minikamera